Законодавне новине

Објављен Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 71/17 од 21. јула 2017. године објављен је Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила

Овај правилник ступа на снагу 29. јула 2017. године.

Правилником о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила прописује се врста, облик и начин стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила, рок њиховог важења, као и ближи облик и садржај уверења о оверавању мерила и уверења о одобрењу типа мерила.

Чланом 2. тач. 8) и 9) овог правилника прописана су два нова жига, и то заштитни жиг и заштитни жиг у облику налепнице.

Заштитни жиг је жиг који се употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила.

Заштитни жиг у облику налепнице је жиг који се употребљава при првом, периодичном и ванредном оверавању за заштиту места преко којег је могуће приступити метролошким карактеристикама мерила, када се због осетљивости конструкције мерила не може употребити заштитни жиг.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна