Законодавне новине

Објављена Уредба о начину вршења метролошког надзора

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 79/17 од 25. августа 2017. године објављена је Уредба о начину вршења метролошког надзора

Уредба о начину вршења метролошког надзора је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 79/17 од 25. августа 2017. године. Ова уредба ступа на снагу 2. септембра 2017. године.

Уредба о начину вршења метролошког надзора уређује начин вршења метролошког надзора (надзор над мерилима, претходно упакованим производима и надзор над употребом законских мерних јединица) који врши Дирекција за мере и драгоцене метале.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о начину вршења метролошког надзора („Службени гласник РС”, број 88/10). 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна