Група за пројекте и слободу кретања робе

Група за пројекте и слободу кретања робе обавља послове који се односе на: координацију и припрему материјала за отварање преговора за ПГ1, израду Преговарачке позиције и комуникацију са Преговарачким тимом РС за ПГ1 у делу који се односи на институције инфраструктуре квалитета и пројекте; сарадњу са органима тржишног надзора у вези са применом техничких и других прописа у области слободе кретања робе у циљу постизања оптималног нивоа имплементације прописа, односно безбедности и усаглашености производа који се стављају у промет и/или употребу у Републици Србији; сарадњу са органима државне управе, институцијама у области слободе кретања робе и другим заинтересованим странама у области подизања свести и едукативно-промотивних активности о значају техничког законодавства и уклањања непотребних препрека у трговини; координацију планирање, праћење и спровођење пројеката намењених развоју инфраструктуре квалитета и припрему прилога за програме и пројекте коришћења иностране помоћи; сарадњу са јединицом за програмирање техничке подршке; организацију послова праћења уклањања препрека у трговини кроз ЦЕФТА Споразум; активности развоја инфраструктуре квалитета у региону Западног Балкана; и друге послове у овој области. 

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна