Прибављање исправе о усаглашености

На овој страници можете пронаћи информације и обавештења у вези са обавезом прибављања исправа о усаглашености у складу са техничким прописима из надлежности Министарства привреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Од 1. јула 2017. године, за давање тумачења, објашњења, односно  мишљења о примени републичких прописа примењују се усклађени динарски износи из  Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РСˮ, број 61/17), и то: 12.490  РСД за правна лица и предузетнике, односно 1.530 РСД за физичка лица.

За стручно-техничке консултације у вези са производима који су обухваћени новим техничким прописима, као и за информације у вези са прибављањем мишљења о примени техничких прописа из делокруга Министарства привреде, можете нам сеобратити на тел. 011 / 3343 - 373 и 011 / 3343 - 374.

Aрхива старих обавештења:

Више о знаку усаглашености

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна