Metrologija

 

Metrologija predstavlja nauku o merenju i njegovu primenu.

Zakon o metrologiji je objavljen u „Službeni glasniku RS”, broj 15/16, od 25. februara 2016. godine, a stupio je na snagu 4. marta 2016. godine.

Ovim zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.
Prilikom izrade zakona uzeti su u obzir dokumenti Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology – OIML D1 i OIML D9) i regulative EU koja se odnosi na metrologiju (The acquis of the European Union under the management of DG Enterprise and Industry, poglavlje 5. Legal metrology and pre-packaging).
Takođe, ovaj zakon preuzima pojmove i definicije Međunarodnog rečnika termina u zakonskoj metrologiji, kao i pojmove i definicije Međunarodnog rečnika osnovnih i opštih termina u metrologiji.

Metrološki sistem u Republici Srbiji uređen je u skladu sa međunarodnim i evropskim trendovima i njega čine sledeći subjekti:
- Ministarstvo nadležno za poslove metrologije, odnosno Ministarstvo privrede;
- Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM);
- Metrološki savet;
- imenovani nosioci nacionalnih etalona;
- imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti;
- ovlašćena tela za overavanje merila;
- akreditovane laboratorije za etaloniranje.

Ministarstvo privrede obavlja poslove koji se odnose na strategiju razvoja metrologije.
DMDM obavlja stručne i sa njima povezane izvršne poslove iz oblasti metrologije i ima ulogu Nacionalnog metrološkog instituta (NMI).
Metrološki savet predstavlja stručno savetodavno telo osnovano od strane Vlade RS radi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije.

 

Pročitajte najavu: Kilogram, amper, kelvin i mol spremni za novu definiciju