V e s t i

18. 10. 2021. Događanja

38. Savetovanje proizvodnog mašinstva

Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu domaćin je 38. Savetovanja proizvodnog mašinstva i International Conference on Production Engineering - Serbia ...

15. 10. 2021. Aktuelnosti

Prezentacija novog Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

U organizaciji Ministarstva privrede (Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda) i saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u prostorijama PKS, dana 13. oktobra 2021. godine ...

01. 10. 2021. Aktuelnosti

Održana Regionalna radionica Tehničke prepreke u trgovini između CEFTA strana

Održana Regionalna radionica Tehničke prepreke u trgovini između CEFTA strana ...

17. 09. 2021. Aktuelnosti

ISS na čelu radne grupe međunarodnog tehničkog komiteta

Institut za standardizaciju Srbije dobio je priliku za predsedavanje sekretarijatom radne grupe koju je do sada vodio AFNOR, francusko nacionalno telo za standardizaciju ...

14. 09. 2021. Događanja

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru Projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 14. septembra 2021. godine, u hotelu Mona Plaza u Beogradu, održana ...

10. 09. 2021. Događanja

Radionica „ACAA pregovori i uticaj na sistem infrastukture kvaliteta”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, u organizaciji Ministarstva privrede (Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda) i saradnji sa Privrednom komorom Srbije ...

08. 09. 2021. Događanja

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 7. septembra 2021. godine, u hotelu Prag, održan je jednodnevni ...

03. 09. 2021. Događanja

PTB Projekat „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“

Sastanak članova Odbora Projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“ ...

03. 09. 2021. Zakonodavne novine

Doneta Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

Na sednici održanoj dana 5. avgusta 2021. godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije ...

03. 09. 2021. Događanja

IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima), 1. i 2. septembra 2021. godine, u hotelu Prag, održane su jednodnevne ...