Zakonodavne novine

OBAVEŠTENjE ZA PROIZVOĐAČE I UVOZNIKE DUVANSKIH PROIZVODA

1. januara 2023. godine počinje puna primena Pravilnika o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 20/21), a samim tim i primena srpskih standarda SRPS EN ISO 12863:2018 - Standardna metoda ispitivanja za ocenjivanje mogućnosti paljenja cigareta i SRPS EN 16156:2018 - Cigarete – Ocenjivanje mogućnosti paljenja – Zahtevi za bezbednost.

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 20/21 od 10. marta 2021. godine objavljen je Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda.

Ovim pravilnikom je preuzeta referentna lista harmoniozovanih evropskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda od 10. oktobra 2019. godine, kao i izmene i dopune referentne liste odgovarajućih harmonizovanih standarda Evropske komisije objavljene u službenom listu Evropske unije od 1. decembra 2020. godine.

Pravilnik je stupio na snagu 18. marta 2021. godine, a primenjuje se od 1. juna 2021. godine, osim srpskih standarda sa Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda pod rednim brojem 37*. SRPS EN ISO 12863:2018 - Standardna metoda ispitivanja za ocenjivanje mogućnosti paljenja cigareta i 49*. SRPS EN 16156:2018 - Cigarete – Ocenjivanje mogućnosti 

Ovim putem, a u cilju blagovremenog prilagođavanja novim zahtevima,obaveštavamo proizvođače i uvoznike duvanskih proizvoda, da bi se duvanski proizvodi, na koje se dva predmetna standarda odnose, mogli staviti na tržište Republike Srbije od 1. januara 2023. godine, moraju ispunjavati zahteve navedenih standarda.