Članovi


U skladu sa Odlukom o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 79/2014), koju je Vlada usvojila 24. jula 2014. godine, obrazovane su pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ovom Odlukom Ministarstvo privrede imenovano je za vodeću instituciju u Pregovaračkoj grupi za kretanje roba - 1. 

Članovi Pregovaračke grupe su, pored predstavnika Ministarstva privrede i predstavnici sledećih organa i organizacija:

Ministarstva finansija;

Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

Ministarstva rudarstva i energetike;

Ministarstva zdravlja;

Ministarstva kulture i informisanja;

Ministarstva odbrane;

Ministarstva unutrašnjih poslova;

Agencije za bezbednost saobraćaja;

Agencije za lekove i medicinska sredstva;

Instituta za standardizaciju Srbije;

Akreditacionog tela Srbije;

Direkcije za mere i dragocene metale;

Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge;

Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i

Kancelarije za evropske integracije.