Oblasti PG1

Oblasti obuhvaćene pregovoaračkim poglavljem: 

 1. Opšti principi: Slobodno kretanje roba

 2. Ocenjivanje usaglašenosti

 3. Akreditacija

 4. Metrologija

 5. Tržišni nadzor

 6. Slobodno kretanje roba u neharmonizovanom području

 7. Standardizacija

 8. Bezbednost mašina

 9. Liftovi

 10. Građevinski proizvodi

 11. Eko dizajn i energetska efikasnost

 12. Oprema i zaštitni sistemi namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

 13. Žičare

 14. Plovila za rekreaciju

 15. Lična zaštitna oprema

 16. Oprema pod pritiskom

 17. Jednostavne posude pod pritiskom i gasni aparati

 18. Emisija buke koju emituju mašine na otvorenom

 19. Električna oprema namenjena za upotrebu u okviru određenih granica napona

 20. Elektromagnetska kompatibilnost

 21. Radio oprema i telekomunikaciona terminalna oprema (RTTE)

 22. Eksplozivi za civilnu upotrebu i pirotehnika

 23. Detergenti

 24. Prekursori

 25. Đubriva

 26. Poljoprivredni traktori, motorna vozila, motocikli, emisija gasovitih i čvrstih zagađivača iz motora pokretnih mašina koji se koriste van puta

 27. Dobra laboratorijska praksa

 28. Hemikalije (REACH)

 29. Hemikalije (CLP)

 30. Bezbednost igračaka

 31. Notifikacija tehničkih propisa

 32. Promet odbrambenih proizvoda (Direktiva 2009/43/EC)

 33. Vatreno oružje

 34. Formiranje cene lekova i Kriterijumi za stavljanje lekova na Listu lekova koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

 35. Kristal staklo

 36. Tekstil

 37. Obuća

 38. Povraćaj kulturnih dobara