Ovlašćivanje tela za overavanje merila

Visinu troškova overavanja merila utvrđuju ovlašćena tela Cenovnikom na koji saglasnost daje Ministarstvo privrede (član 10. st. 10. i 12. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", br. 15/16), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila ("Službeni glasnik RS", br. 34/17 i 104/20)). 

Obrasci: Zahtev za davanje saglasnosti na cenovnik OT, Cenovnik, Zahtev za davanje saglasnosti na izmenu cenovnika OTIzmena cenovnika.  

Informacija o republičkoj administrativnoj taksi za cenovnike 

PRETAŽIVANjE REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA


IZVOD IZ REGISTRA OVLAŠĆENIH TELA ZA OVERAVANjE MERILA (OT OM) 

Registrski broj OTOM

Poslovno ime, adresa sedišta i kontakt  OT OM

Vrste merila aza čije overavanje je telo ovlašćeno

1

2

3

OD 4. MARTA 2016. GODINE KADA JE  STUPIO NA SNAGU ZAKON O METROLOGIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 15/16), NADLEŽNOST ZA POSLOVE OVLAŠĆIVANjA TELA ZA OVERAVANjE MERILA PRENETA JE NA DIREKCIJU ZA MERE I DRAGOCENE METALE

OM 010

Privredno društvo  METER & CONTROL d.o.o. Beograd-Zemun, Tršćanska 21

brojila električne energije

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

gasomeri sa mehovima

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

položeni cilindrični rezervoari

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

merila  i  merni  sistemi za  kontiiuirano  i  dinamičko  merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

manometri za merenje pritiska u pneumaticima opsega merenja od      0 bar do 16 bar

OM 012

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tehnopetrol SA DOO Niš, Toponički put BB

merila dužine opšte namene

OM 014

Društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Mehanika MD'' d.o.o. Trstenik, Čairi bb 

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 014

Društvo za proizvodnju, promet i usluge ''Mehanika MD'' d.o.o. Trstenik, Čairi bb 

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 015

 

'Institut za zaštitu na radu'' a.d.     Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A 

merila za merenje sile kočenja kod motornih i priključnih vozila

OM 015

 

'Institut za zaštitu na radu'' a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

regloskopi

OM 015

 

'Institut za zaštitu na radu'' a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

opacimetri

OM 015

 

'Institut za zaštitu na radu'' a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

manometri za merenje pritiska u pneumaticima

OM 015

 

'Institut za zaštitu na radu'' a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

analizatori izduvnih gasova 

OM 016

Akcionarsko društvo INSA Industrija satova Beograd-Zemun, Tršćanska 21

vodomeri za hladnu vodu

OM 016

Akcionarsko društvo INSA Industrija satova Beograd-Zemun, Tršćanska 21

gasomeri sa mehovima

OM 017

'S.R.Ž'' d.o.o.Novi Banovci, Zemunska 42 

vage sa neautomatskim funkcinisanjem

OM 017

'S.R.Ž'' d.o.o.Novi Banovci, Zemunska 42 

automatske vage

OM 018

'LIBELA ELSI NS'' d.o.o. Novi Sad,PajeRadosavljevića 36 

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 018

'LIBELA ELSI NS'' d.o.o. Novi Sad,PajeRadosavljevića 36

vage sa automatskim funkcionisanjem

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

manometri za merenje pritiska u pneumaticima

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

položeni cilindrični rezervoari

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količina tečnosti koje nisu voda -   AUTOGAS - TNG

OM 019

Proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Nedeljković d.o.o. 15215 Provo

merila dužine opšte namene

OM 020

DOO METRON, Novi Sad, Janošikova 16 

vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica

OM 020

DOO METRON, Novi Sad, Janošikova 16 

Analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu

OM 021

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge LIMP MERILA D.O.O. Bačka Topola,Vojvode Sinđelića 7

vage sa automatskim funkcionisanjem

OM 021

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge LIMP MERILA D.O.O. Bačka Topola,Vojvode Sinđelića 7

neautomatske vage

OM 021

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge LIMP MERILA D.O.O. Bačka Topola,Vojvode Sinđelića 7

tegovi koji se koriste u prometu roba i usluga

OM 023

AD VAGAR Novi Sad, Temerinska 47  

vage sa automatskim funkcionisanjem

OM 023

AD VAGAR Novi Sad, Temerinska 47

neautomatske vage 

OM 023

AD VAGAR Novi Sad, Temerinska 47

tegovi koji se koriste u prometu roba i usluga

OM 024

KONTROLA VAGA DOO Novi Sad, Stefana Dečanskog 26

neautomatske vage 

OM 024

KONTROLA VAGA DOO Novi Sad, Stefana Dečanskog 26

automatske vage 

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

analizatori izduvnih gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

manometri za merenje pritiska u pneumaticima

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

opacimetri

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

regloskopi

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

merila za merenje sile kočenja kod motornih i priključnih vozila

OM 025 

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

taksimetri

OM 025

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

manometri za merenje krvnog pritiska

OM 025

AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.  Beograd, Kneginje Zorke 58

etilometri

OM 028

VAGA MONT a.d. Beograd, Paštrovićeva 16

neautomatske vage 

OM 029

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu FEROMONT D.O.O. Stara Pazova, Branka Radičevića 67 

gasomeri sa mehovima

OM 030

Privredno društvo VAGE GROUP d.o.o. Beograd, Paje Jovanovića ½

vage sa automatskim funkcionisanjem – automatske dozirne vage

OM 030

Privredno društvo VAGE GROUP d.o.o. Beograd, Paje Jovanovića ½

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 032

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću VAGA – LIBELA D.O.O. Kraljevo, Hajduk Veljkova 3-2

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 033

 

EL-EX GARANT DOO Beograd, Resavska 16a

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 033

 

EL-EX GARANT DOO Beograd, Resavska 16a

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 033

EL-EX GARANT DOO Beograd, Resavska 16a

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima

OM 034

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge VUKAS MERING DOO Beograd (Zemun), Batajnica, Dalmatinskih brigada 40

vodomeri za hladnu vodu

OM 034

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge VUKAS MERING DOO Beograd (Zemun), Batajnica, Dalmatinskih brigada 40

merila toplotne energije

OM 035

 

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu SITEL DOO Beograd, Stevana Brakusa 6

elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije – jednofazna i trofazna brojila i to za indirektno priključenje, kao i za direktno i poluindirektno priključenje

OM 037

Društvo sa ograničenom odgovornošću ENEL za proizvodnju, inžinjering, promet i usluge Beograd, Petrovaradinska 26

elektronskih brojila aktivne i reaktivne električne energije – jednofazna i trofazna brojila, i to za indirektno priključenje, kao i za direktno i poluindirektno priključenje

OM 038

EWG DOO, Beograd, Vojvode Stepe 352

elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije – jednofazna i trofazna brojila i to za indirektno priključenje, kao i za direktno i poluindirektno priključenje

OM 039

 

DOO Energobull za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge, Novi Sad, Kej žrtava racije 8

brojila električne energije

OM 041

 

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane» Beograd, Novi Beograd, Savski nasip 11 

merila toplotne energije

OM 043

 

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija» Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 48

vodomeri za hladnu vodu

OM 044

 

„Servis Popović» d.o.o. Beograd, Karađorđeva 36

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 044

 

„Servis Popović» d.o.o. Beograd,

Karađorđeva 36

manometari za merenje krvnog pritiska

 

OM 045

 

Privredno društvo za trgovinu i usluge „Kontrola vaga – MSP» d.o.o. Kruševac, Duvanska 2

neautomatske vage

OM 045

 

Privredno društvo za trgovinu i usluge „Kontrola vaga – MSP» d.o.o. Kruševac, Duvanska 2

 automatske vage

OM 046

 

Javno komunalno preduzeće Drugi – oktobar, Vršac, Stevana Nemanje 26

gasomeri sa mehovima

 

OM 046

 

Javno komunalno preduzeće Drugi – oktobar, Vršac, Stevana Nemanje 26

vodomeri za hladnu vodu

OM 049

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''KONVEX – gasna i vodo tehnika'' d.o.o, Beograd – Zemun, Svetozara Miletića 37

vodomeri za hladnu vodu

OM 049

 

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge ''KONVEX – gasna i vodo tehnika'' d.o.o, Beograd – Zemun, Svetozara Miletića 37

gasomeri sa mehovima

OM 052

VAGA KOMERC PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,

PROIZVODNJU I USLUGE DOO BEOGRAD, Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 87a 

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 053

Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i

kanalizacija”, Beograd, Kneza Miloša 27

vodomeri za hladnu vodu

OM 055

Privredno društvo za kontrolisanje merila i ostale opreme OVERS d.o.o. Niš, Strahinjića Bana 2

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 055

Privredno društvo za kontrolisanje merila i ostale opreme OVERS d.o.o. Niš, Strahinjića Bana 2

merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 055

Privredno društvo za kontrolisanje merila i ostale opreme OVERS d.o.o. Niš, Strahinjića Bana 2

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 055

Privredno društvo za kontrolisanje merila i ostale opreme OVERS d.o.o. Niš, Strahinjića Bana 2

merila dužine opšte namene (merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima) i to: merne letve za merenje nivoa tečnih goriva

OM 058

GILBARCO ACIS DOO NOVI SAD, Novi Sad, Dravska 8

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 058

GILBARCO ACIS DOO NOVI SAD, Novi Sad, Dravska 8

automatska merila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima

OM 059

DOO KONTROLA MERA I MERILA NOVI SAD,

Novi Sad, Pere Popadića 20

Vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 063

JKP Vodovod i Kanalizacija

Novi Sad, Masarikova 17

vodomeri za hladnu vodu

OM 065

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD

LESKOVAC, Leskovac, Pana Ćukića 14

vodomeri za hladnu vodu

OM 070

Vagarski zavod Društvo za kontrolu merila trgovinu i usluge doo Ćuprija

Dimitrija Tucovića 56

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

 

OM 073

Preduzeće za trgovinu i proizvodnju CITI d.o.o. Beograd (Zvezdara),Miodraga Ibrovca 2g

brojila električne energije za indirektno priključenje, kao i za direktno i poluindirektno priključenje

OM 074

Fabrika mernih transformatora Zaječar AD,Zaječar, Stražilovska 57

merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije

OM 084

Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju VODOVOD-KRUŠEVAC, Kruševac, Dušanova 46

vodomeri za hladnu vodu

OM 086

 

Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju ''Naissus'' Niš, Kneginje Ljubice 1/I

vodomeri za hladnu vodu

OM 087

 

Javno preduzeće za prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda „Vodovod” Vranje, potpuna odgovornost, Vranje, Beogradska 63

vodomeri za hladnu vodu

OM 088

Javno preduzeće ''Srbijagas'', Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69

gasomeri i merila koja koriguju zapreminu proteklog gasa (uređaji za konverziju zapremine)

OM 089

„BIROTEHNA” d.o.o, Smederevo, Karađorđeva 21

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 089

„BIROTEHNA” d.o.o, Smederevo, Karađorđeva 21

tegovi

OM 092

Preduzeće za merenje, regulaciju, inženjering i servis MERIS DOO,

Beograd,  Narodnih heroja 42/2

merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 095

Elektrotehnički institut DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO za merenja i ispitivanja, Zrenjanin, Kej 2. oktobra 13

merni transformatori koji se koriste za obračun električne energije

OM 097

Privredno društvo za trgovinu i usluge Con – Lab Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 25 

automatske dozirne vage

OM 097

Privredno društvo za trgovinu i usluge Con – Lab Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 25

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 098

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije Beograd, Beograd, Kneza Miloša br. 1

brojila električne energije,

OM 099

VAGAR MILAN DOO SOMBOR

Sombor, Milke Grgurove 20  

neautomatske vage 

OM 100

TELIX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD

Novi Sad, Futoški put 4

merila brzine vozila u saobraćaju

OM 101

GIA LAB DOO Novi Sad,

Novi Sad, Primorska 86

položeni cilindrični rezervoari

OM 101

GIA LAB DOO Novi Sad,

Novi Sad, Primorska 86

Merila i meni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 103

Društvo za proizvodnju I trgovinu JUGOTRADE DOO, Beograd, Beograd, Dragoslava Srejovića 1v

brojila električne energije

OM 104

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu I usluge SUPERLAB DOO, Beograd,

Beograd, Milutina Milankovića 25  

analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu.

OM 105

VAGA CONTROL d.o.o. Niš – Pantelej, Mavrovska 48, Niš

vage sa neautomatskim funkcionisanjem

OM 105

VAGA CONTROL d.o.o. Niš – Pantelej, Mavrovska 48, Niš

 

tegovi koji se koriste u prometu roba i usluga

OM 106

Javno preduzeće za komunalno stambenu delatnost Standard Jagodina,  Kralja Petra I broj 4

vodomeri za hladnu vodu

OM 108

TMS CEE D.O.O BEOGRAD, Beograd, Rudnička 2 

etilometri

OM 109

AD za ispitivanje kvaliteta ''Kvalitet'' Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 

taksimetri

OM 109

AD za ispitivanje kvaliteta ''Kvalitet'' Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86  

neautomatske vage

OM 109

AD za ispitivanje kvaliteta ''Kvalitet'' Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 

manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

OM 109

 AD za ispitivanje kvaliteta ''Kvalitet'' Niš, Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 

Merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava

OM 110   PETROLMETROLAB d.o.o. Beograd, Žitomislićka 34/10    merila i merni sistemi za neprekidno i dimaničko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 111

 NAFTAGAS – Tehnički servisi društvo sa ograničenom odgovornošću Zrenjanin,Beogradska 26   merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

OM 112

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Beograd - Novi Beograd, Bulevar umetnosti 12   brojila električne energije

OM 113

 Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor,Čočetova 16

 vodomeri za hladnu vodu

OM 114

Javno komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo, Ulica 27. marta br. 2

vodomeri za hladnu vodu

OM 115

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, MONTAŽU I PRODAJU POSTROJENJA I UREĐAJA AUTOMATIKE MINEL AUTOMATIKA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Milutina Milankovića br. 1, Beograd – Novi Beograd

brojila električne energije, i to za indirektno priključenje, kao i za direktno i poluindirektno priključenje

OM 116

DECIMAL PRO DOO UŽICE

neautomatske vage

OM 117

INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava: 

1) merni uređaji kod elektrokardiografa;
2) merni uređaji kod defibrilatora;
3) merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta;
4) merni uređaji kod infuzionih i perfuzionih pumpi;
5) merni uređaji kod dijaliznih aparata;
6) merni uređaji kod neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova;
7) merni uređaji kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja;
8) merni uređaji kod visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora.

OM 117

INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava:

1) merni uređaji kod mehaničkih ventilatora ili respiratora;
2) merni uređaji kod anestezioloških sistema.

OM 117 INSLAB DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD 

manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

OM 118 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA 

neautomatske vage

OM 119 VAGA 2019 DOO Užice, Kneza Lazara 7a, Užice 

neautomatske vage

OM 120 NOVI SAD – GAS za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje d.o.o. Novi Sad

gasomeri sa mehovima

OM 121 LOTRIČ Metrologija doo, Kragujevac 

neautomatske vage

OM 122 Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd (Palilula), Beograd

neautomatske vage

OM 123 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I SERVIS VAGA MERILA DOO, ĆUPRIJA

neautomatske vage

OM 124 LAB T3AM d.o.o Beograd-Zemun 

etilometri

OM 125 VAGA-BETA LAB DOO NIŠ

Neautomatske vage

OM 126 MINEL FEPO DOO ZRENjANIN 

Merni transformatori

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Opacimetri

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi)

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Analizatori izduvnih gasova

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Manometri za merenje pritiska u pneumaticima

OM 127 INSTITUT VATROGAS DOO ZAŠTITA OD POŽARA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NOVI SAD

Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila

OM 128 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE MC LABOR DOO BEOGRAD

Vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica

OM 130

MEDISERVIS PRO DOO BEOGRAD 

merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava:

1) merni uređaji kod elektrokardiografa;
2) merni uređaji kod defibrilatora;
3) merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata;
4) merni uređaji kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja.

OM 130 MEDISERVIS PRO DOO BEOGRAD 

manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

OM 131 MAGAT Tech d.o.o. Beograd

 Materijalizovana mera dužine
(merila dužine opšte namene)

OM 131 MAGAT Tech d.o.o. Beograd

 merila dimenzija – merila dužine (mašine za merenje dužine žice i kabla)

OM 132 NS KONCEPT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE DOO, NOVI SAD

Merila toplotne energije - kompletno - kombinovano - podsklop senzora protoka - kombinovano - podsklop računska jedinica - kombinovano - podsklop temperaturni par

OM 133 OVERMED DOO BEOGRAD

Merni uređaji kod elektrokardiografa; merni uređaji kod defibrilatora; merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata; merni uređaji kod infuzionih i perfuzionih pumpi; merni uređaji kod dijaliznih aparata; merni uređaji kod neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova; merni uređaji kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja; merni uređaji kod visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora.

OM 133 OVERMED DOO BEOGRAD

manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama

OM 133 OVERMED DOO BEOGRAD

Merni uređaji kod mehaničkih ventilatora ili respiratora; merni uređaji kod anestezioloških sistema.