Ocenjivanje usaglašenosti

 

Ocenjivanje usaglašenosti koristi proizvođačima, pružaocima usluga, korisnicima, zdravlju i bezbednosti potrošača i donosiocima propisa. Osim toga, usaglašenost sa harmonizovanim standardima stvara poverenje i olakšava pristup međunarodnom tržištu.

Ocenjivanje usaglašenosti obuhvata različite aktivnosti od ispitivanja preko kontrolisanja, evaluacije procesa, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta do sertifikacije osoblja.

Da bi se obezbedilo da se na tržište i/ili upotrebu stavljaju proizvodi koji ispunjavaju zahteve za bezbednost i druge propisane tehničke zahteve, za proizvode za koje je to propisano, mora se izvršiti ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa tim zahtevima, kao vid kontrole pre stavljanja proizvoda na tržište.

Ocenjivanje usaglašenosti može biti obavezno, kada je to propisano tehničkim propisom ili dobrovoljno ako se usaglašenost proizvoda ocenjuje prema standardu ili drugim tehničkim specifikacijama.

U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ocenjivanje usaglašenosti proizvoda mogu da sprovode proizvođači, imenovana TOU imenovana TOU i organi državne uprave za proizvode sa većim rizikom, što se utvrđuje određenim tehničkim propisom. Posebnim zakonima mogu se propisati i drugi subjekti koji sprovode ocenjivanje usaglašenosti.

Rezultat sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti je izdavanje propisane isprave o usaglašenosti i stavljanje propisanog (srpskog) znaka usaglašenosti. Srpski znak usaglašenosti je jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njegovo stavljanje na tržište ili upotrebu.