Tok pregovora

U Briselu je od 17. do 20. juna 2014. god. održan eksplanatorni skrining za Poglavlje 1 - Kretanje roba na kome su učestvovali predstavnici nadležnih institucija predvođeni Ministarstvom privrede i Kancelarijom za evropske integracije.

Delegaciju Republike Srbije na eksplanatornom skriningu PG 1 predvodila je Tanja Miščević, šef pregovaračkog tima. 

Od 9. do 12. septembra 2014. godine održan je sastanak bilateralnog skrininga za Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, na kome su učestvovali predstavnici nadležnih institucija predvođeni Ministarstvom privrede i Kancelarijom za evropske integracije.

  

Predstavnicima Evropske komisije iz Generalnog direktorata za proširenje (DG Enlargement) i Generalnog direktorata za preduzetništvo i industriju (DG ENTR)  predstavljen je stepen usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti slobodnog kretanja robe. Izlaganja članova srpske delegacije predstavljaju početak procene nivoa usklađenosti našeg pravnog sistema sa sistemom EU, kao i utvrđivanje šta je potrebno uraditi da bi se ostvarila potpuna usklađenost sa pravnim tekovinama EU.

Osim izlaganja i prezentacija, članovi delegacije su Evropskoj komisiji dostavili odgovore i druge relevantne materijale i dokumente, na osnovu kojih će Evropska komisija dati izveštaj o skriningu.

Ministartvstvo privrede, kao predsedavajuće Pregovaračkom grupom 1, je izuzetno dobro pripremilo sastanak bilateralnog skrininga, što su posebno istakli predstavnici Generalnog direktorarata za preduzetništvo i industriju, koji su naglasili da Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe predstavlja najznačajnije i u zakonodavnom pogledu najzahtevnije poglavlje.

Republika Srbija je na kraju sastanka prihvatila pravne tekovine Evropske unije u Poglavlju 1 i biće spremna da ih u potpunosti primeni uz prelazne periode u određenim oblastima, koji će biti predmet pregovora.