Pribavljanje isprave o usaglašenosti

Na ovoj stranici možete pronaći informacije i obaveštenja u vezi sa obavezom pribavljanja isprava o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima iz nadležnosti Ministarstva privrede.

OBAVEŠTENjE: Od 1. jula2021. godine, za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno  mišljenja o primeni republičkih propisa primenjuju se usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 -ispr., 61/2005, 101/2005 -dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -usklađeni din. izn., 55/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 -usklađeni din. izn., 65/2013 -dr. zakon, 57/2014 -usklađeni din. izn., 45/2015 -usklađenidin. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -usklađeni din. izn., 61/2017 -usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 -ispr., 50/2018 -usklađeni din. Izn, 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn, 90/2019 - ispr. i 98/2020 – usklađeni din.izn, 144/2020 i 62/2021- usklađeni din. izn.), i to: 13.470,00 RSD za pravna lica i preduzetnike, odnosno 1.660,00 RSD za fizička lica.

Za stručno-tehničke konsultacije u vezi sa proizvodima koji su obuhvaćeni novim tehničkim propisima, kao i za informacije u vezi sa pribavljanjem mišljenja o primeni tehničkih propisa iz delokruga Ministarstva privrede, možete nam seobratiti na tel. 011 / 3343 - 373 i 011 / 3343 - 374.

Arhiva starih obaveštenja:

Više o znaku usaglašenosti