Pribavljanje isprave o usaglašenosti

Na ovoj stranici možete pronaći informacije i obaveštenja u vezi sa obavezom pribavljanja isprava o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima iz nadležnosti Ministarstva privrede.

OBAVEŠTENjE: 

Od 11. novembra 2023. godine, za davanje tumačenja, objašnjenja,  odnosno  mišljenja o primeni republičkih propisa primenjuju se usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021- usklađeni din. izn., 138/2022, 54/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023i to: 

- 15.500,00 RSD za pravna lica i preduzetnike, odnosno

- 1.910,00 RSD za fizička lica.

Za stručno-tehničke konsultacije u vezi sa proizvodima koji su obuhvaćeni novim tehničkim propisima, kao i za informacije u vezi sa pribavljanjem mišljenja o primeni tehničkih propisa iz delokruga Ministarstva privrede, možete nam seobratiti na tel. 011 / 3343 - 373 i 011 / 3343 - 374.

Arhiva starih obaveštenja:

Više o znaku usaglašenosti