Prijavljivanje srpskih teh. propisa

Popunjeni obrazac obaveštenja i tekst propisa pošaljite na tbtinfo@privreda.gov.rs i 

jelena.petrovic@privreda.gov.rs

Aktivne prijave srpskih tehničkih propisa u pripremi 

 

Tehnički propis

Detalji prijave

Rok za dostavljanje komentara CEFTA strana

1

Nacrt zakona o metrologiji

 Notifikacija - obrazac 19.07.2019.

Pravni osnov za prijavljivanje teh. propisa

U 2010. godine doneta je Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde, koja je inovirana 2015. godine, radi usklađivanja sa evropskom uredbom koja se odnosi na oblast standardizacije 1025/2012. 

Cilj Uredbe je da se obezbedi efikasno sprovođenje Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije (TBT Sporazum) i CEFTA sporazuma, u delu koji se odnosi na prijavljivanje, odnosno informisanje o tehničkim propisima, standardima i postupcima ocenjivanja usaglašenosti koji su u pripremi.

Uredba je u potpunosti usklađena sa Direktivom 2015/1535, koja predstavlja konsolidovanu verziju direktiva 98/34/EZ i 98/48/EZ. Uredba propisuje postupak pružanja informacija u oblasti tehničkih propisa i standarda i pravila o uslugama informacionog društva, donete radi sprečavanja kreiranja prepreka za trgovinu na jedinstvenom tržištu EU. Takođe je usklađena sa evropskom Uredbom 1025/2012. 

Uredba definiše da Ministarstvo privrede deluje kao informativni centar za tehničke propise (Enquiry point), a Institut za standardizaciju (u daljem tekstu: Institut) kao informativni centar za standarde, prema Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije (STO TBT), CEFTA sporazumu i prema evropskoj Direktivi 2015/1535.

Suštinska razlika u obavezi prijavljivanja propisa u pripremi prema STO i CEFTA sporazumu i prema EU je da se STO prijavljuju tehnički propisi za koje se oceni da bi mogli predstavljati nepotrebnu prepreku u trgovini i koji se ne zasnivaju na korišćenju međunarodnih standarda, dok se prijavljivanje propisa Evropskoj komisiji mora sprovoditi za sve tehničke propise za proizvode iz neharmonizovanog područja, ali i za one tehničke propise iz harmonizovanog područja pod uslovom da takvi propisi pored zahteva evropskih direktiva sadrže i nacionalni dodatak, u smislu dodatnih tehničkih zahteva.

Takođe, velika je razlika i u pravnim posledicama u slučaju da se ne izvrši prijavljivanje propisa prema STO ili EU, koje su mnogo teže u slučaju neprijavljivanja Evropskoj komisiji, jer tako doneti tehnički propis nema pravnu obaveznost.

 

Arhiva prijavljenih srpskih tehničkih propisa u pripremi Sekretarijatu CEFTA

 

Tehnički propis

Detalji prijave

Rok za dostavljanje komentara  CEFTA strana istekao/Komentari:

CEFTA Notifikacija 1

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika

Notifikacija 1

18.8.2015.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 2

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje  Notifikacija 2

 24.12.2015.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 3

Pravilnik o bezbednosti liftova Notifikacija bezbednost liftova 

28.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 4

Pravilnik o pregledu liftova u upotrebi Notifikacija pregled liftova

 28.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 5

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama Notifikacija ATEX

29.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 6

Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta  Notifikacija -obaveštenje

23.04.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 7

Uredba o građevinskim proizvodima  Notifikacija - obaveštenje

27.4.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 8

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima  Notifikacija - Aerosoli

10.6.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 9

Pravilnik o merilima  Notifikacija - Merila

10.6.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 10

Zakon o građevinskim proizvodima Notifikacija - Građevinski proizvodi

 5.8.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 11

Predlog pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja  Notifikacija -obaveštenje

23. 9.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 12

Predlog pravilnika o bližim uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila kao i uslovi, postupak i način vođenja registra izdatih, oduzetih, odnosno vraćenih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo  Notifikacija -obaveštenje

28.12.2017. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 13

Predlog pravilnika o načinu i postupku izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo Notifikacija - obaveštenje

28.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 14

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

 CEFTA Notifikacija 15

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 16

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 17

Nacrt zakona o interoperabilnosti železničkog sistema Notifikacija - obaveštenje

14.01.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 18

Predlog pravilnika o izmeni i dopuni pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima Notifikacija - obaveštenje

14.1.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 19

Predlog pravilnika o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte  Notifikacija- obaveštenje

 17.1.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 20

Predloga pravilnika o uslovima za privremeno postavljene vučnice i smanjen obim radnih zahteva Notifikacija - obaveštenje

11.2.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 21

Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti  grejača vode, rezervoara tople vode  i kompleta grejača vode i solarnog uređaja Notifikacija - obaveštenje

4.7.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 22 Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta Notifikacija - obaveštenje

15.7.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 23 Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova (Prilozi pravilnika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Notifikacija - obaveštenje

29.7.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 24 Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za zguru, kao građevinskom proizvodu namenjenom za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju nasipa, zasipa i posteljica infrastrukturnih objekata javne namene Notifikacija - obaveštenje

27.9.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 25 Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe (Prilozi: 123456 Notifikacija - obaveštenje

26.9.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 26 Predlog pravilnika o nepokretnim rezervoarima (Prilozi: 123) Notifikacija-obaveštenje

1.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 27 Predlog pravilnika o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica, Prilog1Prilog2Prilog3  Notifikacija-obaveštenje 

1.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 28 Predlog uredbe o klasama putničkih brodova (Prilog 1Prilog 2Prilog 3) Notifikacija - obaveštenj

15.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 29 Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu   Notifikacija - obaveštenje

30.12.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 30 Pravilnik o kvalitetu jaja Notifikacija - obaveštenje

10.02.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 31 Uredba o brodskim mašinama Notifikacija - obaveštenje

23.02.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 32 Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za upotrebu cementa i proizvoda na bazi cementa u izgradnji kolovoznih konstrukcija i zemljanim radovima Notifikacija - obaveštenje

01.03.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 33 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara Notifikacija - obaveštenje

15.03.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 34 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o označavanju energetske efikasnosti usisivača  Notifikacija - obaveštenje

20.3.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 35 Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu  Notifikacija - obaveštenje

29.3.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 36 Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima Notifikacija - obaveštenje

29.3.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 37 Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i  injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje  Notifikacija - obaveštenje

24.4.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 38

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa Notifikacija - obaveštenje

15.5.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 39

Nacrt zakon o predmetima od dragocenih metala Notifikacija - obrazac

21.06.2019.

Nije bilo komentara

 

.