Prijavljivanje srpskih teh. propisa

Popunjeni obrazac obaveštenja i tekst propisa pošaljite na tbtinfo@privreda.gov.rs i 

zeljko.lalic@privreda.gov.rs 

Aktivne prijave srpskih tehničkih propisa u pripremi 

 

Tehnički propis

Detalji prijave

Rok za dostavljanje komentara CEFTA strana

1

 

   
2

 

   

Pravni osnov za prijavljivanje teh. propisa

U 2010. godine doneta je Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde, koja je inovirana 2015. godine, radi usklađivanja sa evropskom uredbom koja se odnosi na oblast standardizacije 1025/2012. 

Cilj Uredbe je da se obezbedi efikasno sprovođenje Sporazuma o tehničkim preprekama trgovini Svetske trgovinske organizacije (TBT Sporazum) i CEFTA sporazuma, u delu koji se odnosi na prijavljivanje, odnosno informisanje o tehničkim propisima, standardima i postupcima ocenjivanja usaglašenosti koji su u pripremi.

Uredba je u potpunosti usklađena sa Direktivom 2015/1535, koja predstavlja konsolidovanu verziju direktiva 98/34/EZ i 98/48/EZ. Uredba propisuje postupak pružanja informacija u oblasti tehničkih propisa i standarda i pravila o uslugama informacionog društva, donete radi sprečavanja kreiranja prepreka za trgovinu na jedinstvenom tržištu EU. Takođe je usklađena sa evropskom Uredbom 1025/2012. 

Uredba definiše da Ministarstvo privrede deluje kao informativni centar za tehničke propise (Enquiry point), a Institut za standardizaciju (u daljem tekstu: Institut) kao informativni centar za standarde, prema Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije (STO TBT), CEFTA sporazumu i prema evropskoj Direktivi 2015/1535.

Suštinska razlika u obavezi prijavljivanja propisa u pripremi prema STO i CEFTA sporazumu i prema EU je da se STO prijavljuju tehnički propisi za koje se oceni da bi mogli predstavljati nepotrebnu prepreku u trgovini i koji se ne zasnivaju na korišćenju međunarodnih standarda, dok se prijavljivanje propisa Evropskoj komisiji mora sprovoditi za sve tehničke propise za proizvode iz neharmonizovanog područja, ali i za one tehničke propise iz harmonizovanog područja pod uslovom da takvi propisi pored zahteva evropskih direktiva sadrže i nacionalni dodatak, u smislu dodatnih tehničkih zahteva.

Takođe, velika je razlika i u pravnim posledicama u slučaju da se ne izvrši prijavljivanje propisa prema STO ili EU, koje su mnogo teže u slučaju neprijavljivanja Evropskoj komisiji, jer tako doneti tehnički propis nema pravnu obaveznost.

 

Arhiva prijavljenih srpskih tehničkih propisa u pripremi Sekretarijatu CEFTA

 

Tehnički propis

Detalji prijave

Rok za dostavljanje komentara  CEFTA strana istekao/Komentari:

CEFTA Notifikacija 1

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika

Notifikacija 1

18.8.2015.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 2

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotrljajne ležaje  Notifikacija 2

 24.12.2015.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 3

Pravilnik o bezbednosti liftova Notifikacija bezbednost liftova 

28.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 4

Pravilnik o pregledu liftova u upotrebi Notifikacija pregled liftova

 28.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 5

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama Notifikacija ATEX

29.12.2016.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 6

Pravilnik o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta  Notifikacija -obaveštenje

23.04.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 7

Uredba o građevinskim proizvodima  Notifikacija - obaveštenje

27.4.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 8

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima  Notifikacija - Aerosoli

10.6.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 9

Pravilnik o merilima  Notifikacija - Merila

10.6.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 10

Zakon o građevinskim proizvodima Notifikacija - Građevinski proizvodi

 5.8.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 11

Predlog pravilnika o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja  Notifikacija -obaveštenje

23. 9.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 12

Predlog pravilnika o bližim uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila kao i uslovi, postupak i način vođenja registra izdatih, oduzetih, odnosno vraćenih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo  Notifikacija -obaveštenje

28.12.2017. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 13

Predlog pravilnika o načinu i postupku izdavanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo Notifikacija - obaveštenje

28.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 14

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

 CEFTA Notifikacija 15

Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 16

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane Notifikacija - obaveštenje

29.12.2017.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 17

Nacrt zakona o interoperabilnosti železničkog sistema Notifikacija - obaveštenje

14.01.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 18

Predlog pravilnika o izmeni i dopuni pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima Notifikacija - obaveštenje

14.1.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 19

Predlog pravilnika o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte  Notifikacija- obaveštenje

 17.1.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 20

Predloga pravilnika o uslovima za privremeno postavljene vučnice i smanjen obim radnih zahteva Notifikacija - obaveštenje

11.2.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 21

Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti  grejača vode, rezervoara tople vode  i kompleta grejača vode i solarnog uređaja Notifikacija - obaveštenje

4.7.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 22 Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta Notifikacija - obaveštenje

15.7.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 23 Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova (Prilozi pravilnika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Notifikacija - obaveštenje

29.7.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 24 Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za zguru, kao građevinskom proizvodu namenjenom za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju nasipa, zasipa i posteljica infrastrukturnih objekata javne namene Notifikacija - obaveštenje

27.9.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 25 Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe (Prilozi: 123456 Notifikacija - obaveštenje

26.9.2018.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 26 Predlog pravilnika o nepokretnim rezervoarima (Prilozi: 123) Notifikacija-obaveštenje

1.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 27 Predlog pravilnika o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica, Prilog1Prilog2Prilog3  Notifikacija-obaveštenje 

1.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 28 Predlog uredbe o klasama putničkih brodova (Prilog 1Prilog 2Prilog 3) Notifikacija - obaveštenj

15.11.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 29 Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu   Notifikacija - obaveštenje

30.12.2018. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 30 Pravilnik o kvalitetu jaja Notifikacija - obaveštenje

10.02.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 31 Uredba o brodskim mašinama Notifikacija - obaveštenje

23.02.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 32 Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za upotrebu cementa i proizvoda na bazi cementa u izgradnji kolovoznih konstrukcija i zemljanim radovima Notifikacija - obaveštenje

01.03.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 33 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara Notifikacija - obaveštenje

15.03.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 34 Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o označavanju energetske efikasnosti usisivača  Notifikacija - obaveštenje

20.3.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 35 Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu  Notifikacija - obaveštenje

29.3.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 36 Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima Notifikacija - obaveštenje

29.3.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 37 Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i  injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje  Notifikacija - obaveštenje

24.4.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 38

Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa Notifikacija - obaveštenje

15.5.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 39

Nacrt zakon o predmetima od dragocenih metala Notifikacija - obrazac

21.06.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 40

Nacrt zakona o metrologiji  Notifikacija - obrazac

19.07.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 41

Pravilnik za građevinske konstrukcije Notifikacija - obaveštenje 

1.9.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 42

Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti Notifikacija - obaveštenje

20.9.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 43

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za biogoriva i biotečnosti  Notifikacija - obaveštenje

6.10.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 44

Pravilnik o tehničkim zahtevima i drugim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad   Notifikacija - obaveštenje

13.10.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 45

Pravilnik o bezbednosti igračaka Notifikacija - obaveštenje

14.11.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 46 Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe Notifikacija - obaveštenje

20.11.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 47 Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente za zidanje od gline, elemente za zidanje od kalcijum-silikata i blokove od gline za polumontažne sitnorebraste tavanice Notifikacija - obaveštenje

28.11.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 48 Pravilnik o tehničkim zahtevima za crepove i fazonske komade od gline i crepove i fazonske komade od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova Notifikacija - obaveštenje

28.11.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 49 Pravilnik o tehničkim zahtevima za keramičke pločice  Notifikacija - obaveštenje  

28.11.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 50 Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt Notifikacija - obaveštenje

29.11.2019.

Nije bilo komentara CEFTA strana

CEFTA Notifikacija 51 Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu Notifikacija - obaveštenje

04.12.2019

Nije bilo komentara CEFTA strana

CEFTA Notifikacija 52 Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila  Notifikacija - obaveštenje

06.12.2019.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 53 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o označavanju i obeležavanju tekstilnih   proizvoda Notifikacija - obaveštenje

25.12.2019. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 54 Naredba o homologaciji sklopova zamenskih kočnih obloga, kočnih obloga doboš kočnica, diskova i doboša za motorna i priključna vozila (Prilozi: 1234567) Notifikacija - obaveštenje

15.1.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 55  Pravilnik o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom namenjenom za ljudsku upotrebu, transport zaprljane i kanalizacione vode, transport gasovitih goriva i instalacije za grejanje Notifikacija - obaveštenje

15.1.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 56 Pravilnik o načinu vršenja prilikom ispitivanja, obeležavanja, pojedinačnog ispitivanja ili homologacije oružja, kontrole tipa municje, ispitivanja onesposobljenog oružja, kontrole tipa municije, ispitivanja onesposobljenog oružja i oružja kome je trajno promenjena namena u civilno, kao i izgled oznaka i žigova Notifikacija - obaveštenje

30.1.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 57 Pravilnik o homologaciji  Notifikacija - obaveštenje

8.2.2020. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 58 Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila  Notifikacija - obaveštenje

19.2.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 59  Pravilnik o materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanje i spavanje, kao i ambalažu za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe (Prilozi 1-23)  Notifikacija - obaveštenje

2.4.2020. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 60  Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (Obrasci i prilozi) Notifikacija - obaveštenje

20.06.2020. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 61 Pravilnik  o kvalitetu za proizvode ribarstva, školjkaše,morske ježeve, morske krastavce, žabe, kornjače,puževe i njihove proizvode Notifikacija - obaveštenje

16.07.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 62 Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća i povrća Notifikacija - obrazac

28.8.2020. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 63 Pravilnik  o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, zamena za kafu, kao i srodnih proizvoda  Notifikacija - obaveštenje

23.12.2020.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 64 Pravilnik o auto i vagon  cisternama sa merenjem nivoa   Notifikacija - obaveštenje

4.2.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 65 Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda  Notifikacija - obaveštenje

3.3.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 66 Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja Notifikacija - obaveštenje

9.4.2021. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 67 Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja prisustva i nivoa određenih kontaminenata Notifikacija - obaveštenje

14.4.2021.

Nije bilo komentara

Zbog izmena Predloga, 28. aprila 2021. je ponovljena notifikacija propisa prema CEFTA 

CEFTA Notifikacija 68 Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu   Notifikacija - obaveštenje

16.4.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 69  Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu i mašina za pranje i sušenje veša u domaćinstvu   Notifikacija - obaveštenje

16.4.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 70 Pravilnik o metodama uzorkovanja i ispitivanja hrane radi utvrđivanja prisustva i nivoa određenih kontaminenata

Notifikacija/

obaveštenje

28.05.2021. 

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 71 Uredba kojom se bliže uređuju obaveze u pogledu eko-dizajna proizvoda koji utiču na potrošnju energije 

Obaveštenje - notifikacija

16.10.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 72 Srpski dokument za ocenjivanje za portland kompozitne cemente sa smanjenim sadržajem klinkera 

Obaveštenje - notifikacija

12.11.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 73 Pravilnik o regloskopima

Obaveštenje - notifikacija

25.11.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 74 Uredba o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe 

Obaveštenje - notifikacija

02.12.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 75 Pravilnik o hrani sa izmenjenim nutritivnim sastavom

Obaveštenje - notifikacija

25.12.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 76 Pravilnik o hrani za specifične populacione grupe   Obaveštenje - notifikacija

25.12.2021.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 77  Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o kvalitetu proizvoda od voća i povrća Obaveštenje - notifikacija

06.1.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 78 Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih izvora svetlosti  Obaveštenje - notifikacija

14.01.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 79 Pravilnik o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama: reakcija na požar, otpornost prema požaru i ponašanje pri spoljašnjem požaru Obaveštenje - notifikacija

26.2.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 80

 

 Pravilnik o eko-dizajnu rashladnih uređaja   Obaveštenje - notifikacija

16.7.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 81 Pravilnik o eko-dizajnu elektronskih ekrana  Obaveštenje - notifikacija

7.8.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 82 Srpski dokument za ocenjivanje sulfatno otpornih portland-kompozitnih cemenata Obaveštenje - notifikacija

25.11.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 83 Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenjakoji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja Obaveštenje - notifikacija

25.11.2022.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 84 Pravilnik o tehničkim zahtevima za beton Obaveštenje - notifikacija

20.1.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 85 Uredba o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije   Obaveštenje - notifikacija

29.1.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 86 Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju Obaveštenje - notifikacija

11.2.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 87 Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za mašine za pranje veša u domaćinstvu i mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu  Obaveštenje - notifikacija

24.3.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 88  Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za mašine za pranje sudova u domaćinstvu    Obaveštenje - notifikacija

24.3.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 89 Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda Obaveštenje - notifikacija

22.4.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 90 Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte Obaveštenje - notifikacija

8.6.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 91 Pravilnik o zahtevima eko-dizajna za jednostavne set top boks uređaje Obaveštenje - notifikacija

5.7.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 92 Pravilnik o zahtevima eko-dizajna u pogledu potrošnje električne energije u stanju pripravnosti, isključenom stanju i umreženom stanju pripravnosti za električne i elektronske uređaje u domaćinstvu i kancelarijsku opremu Obaveštenje - notifikacija

5.7.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 93 Pravilnik o izmeni pravilnika o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina Obaveštenje - notifikacija

4.8.2023.

Nije bilo komentara

CEFTA Notifikacija 94 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina Obaveštenje - notifikacija

 26.7.2023.

Nije bilo komentara

 

.