Događanja

Održan 8. sastanak Komiteta za upravljanje Projektom IPA 2017: EU for Serbia - Podrška bezbednijim proizvodima

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, u prostorijama Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, 22. jula 2022. godine, putem video linka, održan je Osmi sastanak Komiteta za upravljanje Projektom.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje se, u okviru projekta sprovode u cilju podrške harmonizaciji određenih oblasti u okviru PG1 (građevinski proizvodi, pirotehnička sredstva i eksplozivi za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila),  kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju jačanja kapaciteta i podrške organima tržišnog nadzora, sa posebnim akcentom na sprovođenje aktivnosti u okviru Komponente 4. – koja podrazumeva medijsku kampanju za pojedine grupe proizvoda obuhvaćene projektom.

Takođe, predstavljen je i razmatran Izveštaj o radu za period dec 2021-maj 2022. godine.