Događanja

Radionica ,,Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta u Srbiji u cilju usklađivanja propisa i standarda industrijskih proizvoda sa propisima EU”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, a  u okviru projekta „Aid for Trade“(„Podrška sektoru infrastrukture kvaliteta Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti industrijskih proizvoda prema pravilima EU“), u organizaciji Ministarstva privrede (Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda) održana je jednodnevna radionicana temu: ,,Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta u Srbiji u cilju usklađivanja propisa i standarda industrijskih proizvoda sa propisima EU”.       

Predavači/ eksperti na radionici bili su Miroslav Cloupek, Jindra Kafkova iNatália Kolibová,   iz češke Kancelarije za standarde, metrologiju i ispitivanja (UNMZ).         

Takođe, predstavnici Ministarstva privrede, Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda održali su prezentaciju na temu: Informacija o statusu, nadležnom ministarstvu i rasporedu prilagođavanja predmetnih pravnih tekovina evropskog zakonodavstva u Republici Srbiji.

Radionici su prisustvovali predstavnici imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti kao i predstavnici Privredne komore Srbije.