Događanja

U Privrednoj komori Srbije održana NEDELjA KVALITETA 2023.

U Privrednoj komori Srbije održana je 32. po redu manifestacija –NEDELjA KVALITETA 2023. koja okuplja eksperte za sisteme menadžmenta i poslovnu izvrsnost iz Srbije i zemalja iz okruženja.

Organizator ove tradicionalne manifestacije je Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Republike Srbije.

Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra privrede otvarajući   manifestaciju pozdravio je prisutne u ime Ministarstva privrede i u ime ministra Radeta Baste. Vitas je poručio da Ministarstvo visoko ceni napore Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost koja već više od dve decenije promoviše izvrsnost u poslovanju i organizuje manifestaciju pod nazivom – Nedelja kvaliteta.

On je istakao da Ministarstvo privrede ulaže velike napore u pogledu stvaranja privrednog ambijenta pogodnog za integraciju u evropsku i svetsku privredu, usklađivanjem sa tehničkim zakonodavstvom EU i unapređenjem rada institucija infrastrukture kvaliteta.  Upoznao je prisutne sa aktivnostima Ministarstva u pogledu unapređenja pravnog okvira, odnosno, o predstojećim izmenama tri sistemska zakona u oblasti infrastrukture kvaliteta.

Vitas je govorio o aktuelnim Programom podrške razvoju konkurentnosti, koji Ministarstvo privrede realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, a koji je započeo objavom javnog poziva 30. decembra 2022. godine, sve u cilju razvoja konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanja pristupa tržištu i povećanje konkurentnosti, prevashodno malih i srednjih preduzeća, a samim tim i privrede u celini.

Ono na šta smo posebno ponosni, istakao je Vitas,  je osnivanje Saveta za kvalitet. Vlada Republike Srbije na sednici održanoj dana 13. januara 2022. godine donela je Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.

On je podvukao da je na polju evropskih integracija Ministarstvo privrede, koje koordinira pregovore o pristupanju Republike Srbije EU u okviru Pregovaračkog poglavlja ,,Slobodno kretanje roba“, preuzelo sve relevantne tehničke propise EU iz svoje nadležnosti, imajući u vidu da se jedino stvaranjem odgovarajućeg privrednog ambijenta obezbeđuju preduslovi za nesmetan plasman srpskih proizvoda na jedinstveno tržište EU.

Vitas je na kraju izlaganja zaključio da je u januaru 2023. godine, posle osmogodišnjeg konsultativnog procesa sa EK, dostavljeno pozitivno mišljenje Evropske komisije na strateška dokumenta u okviru PG1, kao i da su ista u fazi pripreme radi slanja i usvajanja na Vladi Republike Srbije.

(Vest preuzeta sa: https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/u-pks-odrzana-nedelja-kvaliteta-2023)