Događanja

Obeležen Svetski dan akreditacije

Svetski dan akreditacije – 9. jun, obeležen je danas u Privrednoj komori Srbije.

Svetski dan akreditacije – 9. jun, obeležen je danas u Privrednoj komori Srbije, gde je Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo konferenciju posvećenu akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti hrane i vode za piće.

Skup je organizovan u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i udruženjima potrošača.

Svetski dan akreditacije su ustanovile međunarodne organizacije za akreditaciju, Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), kako bi zajedno promovisale akreditaciju i rad akreditovanih organizacija.

Mr Jelena Popović, pomoćnik ministra u MERR-u, je naglasila da je ATS napravio veliki iskorak ka evropskim integracijama što je važno kako za našu privredu tako i za povećanje njene konkurentnosti. „Sistem infrastrukture kvaliteta se od 2008. godine u Srbiji intenzivno razvija sa ciljem da postane moderan evropski sistem i da ispuni dva najvažnija cilja, a to su bezbednost srpskog proizvoda na domaćim i inostranim tržištima, kao i da obezbedi slobodan pristup naših proizvoda evropskim i svetskim tržištima“, rekla je mr Jelena Popović i dodala da će Ministarstvo nastaviti da preuzima preostale direktive EU iz svoje nadležnosti (već je 5 preuzeto), kao i da će nastaviti komunikaciju sa ostalim ministarstvima radi ispunjenja ciljeva Nacionalnog integracionog plana.

Opširnije na www.ats.rs