Događanja

Seminar u saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje

U saradnji sa Češkim zavodom za standarde, metrologiju i ispitivanje UNMZ, uspešno je održan seminar.

13. i 14. decembra 2010. godine u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja održan je seminar o iskustvima Češke Republike tokom procesa pristupanja EU, prvenstveno u oblasti Slobode kretanja robe. Seminar je organizovan kao nastavak dugogodišnje saradnje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Češkog zavoda za standarde, ispitivanje i metrologiju koj je započeta još krajem 2006. godine.  

Glavna tema seminara bila je standardizacija.  

Seminaru su prisustvovali predstavnici Sektora za infrastrukturu kvaliteta MERR i Instituta za standardizaciju Srbije. 

Prezentacije sa seminara...