Događanja

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija o inspekcijskom nadzoru u postupku redovnog i vanrednog pregleda liftova

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je dalo mišljenje o nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi sa redovnim i vanrednim pregledom liftova u upotrebi

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je, na zahtev imenovanog tela za pregled liftova u upotrebi, dalo mišljenje o nadležnosti u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi sa redovnim i vanrednim pregledom liftova u upotrebi.

U skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“ broj 100/11), vlasnik lifta (vlasnik zgrade ili objekta u koji je lift ugrađen) je u obavezi da obezbedi redovne preglede lifta u upotrebi, najmanje jednom godišnje, kao i vanredne preglede lifta u propisanim slučajevima. Vanredne i redovne preglede lifta obavlja Imenovano telo za pregled lifta, koje je kao takvo upisano u Registar imenovanih tela.

Ukoliko u postupku pregleda lifta Imenovano telo za pregled lifta utvrdi da lift ne zadovoljava propisane zahteve teko da je bitno narušena bezbednost korisnika, to telo privremeno stavlja lift van upotrebe i o tome odmah obaveštava nadležnog inspektora, održavaoca lifta i vlasnika lifta.

Nadležna inspekcija kojoj se dostavljaju navedena obaveštenja jeste građevinska inspekcija koja, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11), vrši nadzor nad korišćenjem objekta i preduzima mere ako utvrdi da se korišćenjem objakta dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi ili postoje drugi rizici sa aspekta bezbednosti.

Kompletan tekst mišljenja možete preuzeti ovde.