Događanja

NOVA KAMPANjA OBUKA LVD, EMC i MD

Edukacija privrednih društava i preduzetnika o primeni novih tehničkih propisa iz oblasti električne opreme niskog napona, elektromagnetske kompatibilnosti i bezbednosti mašina

Edukacija privrednih društava i preduzetnika o primeni novih tehničkih propisa u navedenim oblastima obuhvata aktuelna pitanja na temu Deklaracije o usaglašenosti, Potvrde o usaglašenosti, Tehničke dokumentacije (u kontekstu Pravilnika), srpskog znaka usaglašenosti i načinu postavljanja znaka, kao i pitanja vezanih za imenovana tela i priznavanje inostranih isprava o usaglašenosti.

Program seminara

Termini i kontakti

Prezentacije sa seminara:

1. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI KAO VRSTA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA ZAHTEVIMA IZ TEHNIČKIH PROPISA, Dušan Vučković

2. POTVRDA O USAGLAŠENOSTI KAO VRSTA ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA ZAHTEVIMA IZ TEHNIČKIH PROPISA, Dušan Vučković

3. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I OZNAČAVANjE PROIZVODA, Zoran Bakić

4. ULOGA IMENOVANIH TELA ZA OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI, Nikola Mirković

5. PRIZNAVANjE VAŽENjA INOSTRANIH ISPRAVA O USAGLAŠENOSTI U RS, Nikola Mirković