Događanja

Svetski dan akreditacije (9. jun) i Dan akreditacije u Republici Srbiji (28. jun)

Akreditaciono telo Srbije (ATS) organizovalo je 9. juna u Klubu poslanika u Beogradu, proslavu povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije koji se širom planete proslavlja već duži niz godina na taj dan. Pažnja je bila posvećena i Danu akreditacije u Republici Srbiji koji se obeležava 28. juna, po danu kada je pre tačno 20 godina ATS izdao prvi sertifikat o akreditaciji.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana akreditacije koji su zajednički ustanovili ILAC (Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i IAF (Međunarodni forum za akreditaciju) radi promocije vrednosti akreditacije je: Akreditacija – unapređuje bezbednost hrane. Ova tema fokusira se na to kako akreditacija podržava bezbednost hrane, jačajući poverenje potrošača, dobavljača, kupaca i ostalih subjekata u lancu hrane. Ovog puta se ističe značaj akreditacije u oblasti bezbednosti hrane, naglašavajući kako akreditacija obezbeđuje kompetentne i nepristrasne usluge kontrolisanja, sertifikacije i ispitivanja u svim delovima lokalnih, nacionalnih i međunarodnih lanaca hrane, uzimajući u obzir i to da akreditacija podržava ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, a među njima posebno cilj - dobro zdravlje.

V.d. pomoćnika ministra privrede, Aleksandar Starčević, obratio se prisutnima ispred Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede i u njegovo ime pozdravio sve prisutne. Ovom prilikom govorio je o ulozi Ministarstva privrede, kao koordinatora za tehničke propise i organa nadležnog za kreiranje strategije i sprovođenje politike razvoja standardizacije, akreditacije i metrologije. Pri tom je istakao postojanje višestruke koristi od akreditacije koju imaju ne samo potrošači i dobavljači već i celokupna privreda. 

Kompletnu vest pročitajte ovde