Događanja

Sastanak predstavnika Ministarstva privrede sa predstavnicima Evropske komisije i Evropske delagacije u Srbiji

Dana 14. aprila 2021. godina putem video linka, sa početkom u 14 časova, održan je sastanak predstavnika Ministarstva privrede (MP) – Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, PG 1 - ,,Kretanje roba“, sa predstavnicima Evropske komisije (EK) i Evropske delagacije u Srbiji (EUD).

Predstavnici MP su tokom sastanka informisali kolege iz EK i EUD o aktivnostima koje se u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 – „Kretanje roba“ sprovode u cilju dalje harmonizacije zakonodavstva, kao i institucionalnih kapaciteta nadležnih ministarstava i institucija infrastrukture kvaliteta.