Događanja

Prva sednica Saveta za kvalitet

Prva sednica Saveta za kvalitet održana je danas i tom prilikom istaknuti su konstruktivni predlozi za budući rad u pogledu unapređenja oblasti infrastrukture kvaliteta.

Prva sednica Saveta za kvalitet, kojom je predsedavao Milan Ljušić, državni sekretar i predsednik Saveta za kvalitet održana je danas i tom prilikom istaknuti su konstruktivni predlozi za budući rad u pogledu unapređenja oblasti infrastrukture kvaliteta.

„Ministarstvo privrede je po prvi put, izdvojilo sredstva za sufinansiranje troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta u iznosu od 50 miliona dinara za ovu godinu, za finansijsku podršku privrednicima u okviru programa –„Korišćenjem standarda do konkurentnijih proizvoda“,  rekao je Ljušić i dodao da će se ovaj program sprovoditi u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije.

Ljušić je istakao jačanje koordinativne i regulatorne uloge Ministarstva privrede koje je nadležno za tehničke propise i ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na donosioce tehničkih propisa, organe carine i tržišnog nadzora, privredu, radi kontinuiranog praćenja unapređenja kvaliteta u oblasti privrede.

„Narodna skupština Republike Srbije je 2021. godine usvojila 3 sistemska zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta i to Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji, Zakon o predmetima od dragocenih metala. Ministarstvo privrede je preuzelo sve relevantne tehničke propise EU iz svoje nadležnosti, a sve u cilju podizanja nivoa konkurentnosti srpske privrede i razvoja ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji“ naglasio je Miodrag Dugandžija v.d. pomoćnika ministra i zamenik predsednika Saveta za kvalitet.

Na sednici Saveta su učestvovali i stručnjaci sa projekta „EU za Srbiju - Podrška bezbednijim proizvodima“ koji je finansiran iz evropskih fondova, a koji su članovima Saveta prezentovali klučna dostignuća, rezultate i planove projekta. Navedeni projekat pomaže Ministrastvu privrede i drugim organima i institucijama na putu evrospkih integracija u oblasti prvog pregovaračkog poglavlja „Kretanje roba“. 

Savet za kvalitet obrazovan je u januaru ove godine, kao stručno savetodavno telo sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji. Zadatak Saveta je praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. 

(https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/prve-sednice-saveta-za-kvalitet-kojom-je-predsedavao-drzavni-sekretar-i-predsednik-saveta-za)