Aktuelnosti

Infrastruktura kvaliteta za održivi razvoj - objavljeno rangiranje zemalja

SRBIJA NA 1. MESTU U OKVIRU GRUPE SREDNjE BOGATIH ZEMALjA. UNIDO rangirao zemlje prema doprinosu infrastrukture kvaliteta za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja - QI4SD indeks.

Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj - UNIDO predstavila je najnoviju publikaciju „Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index“, kao rezultat rada međunarodnih stručnjaka i eksperata u oblasti infrastrukture kvaliteta.

U okviru navedene studije zemlje su podeljene u grupe prema visini BDP-a (XL - najbogatije, L - bogate, M - srednje bogate i S- manje bogate). 

Srbija je u okviru svoje grupe M - srednje bogate zemlje rangirana na 1. mesto prema QI4SD indeksu. 

QI4SD indeks meri doprinos infrastrukture kvaliteta ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Indeks obuhvata pet stubova infrastrukture kvaliteta - standardizaciju, akreditaciju, metrologiju, ocenjivanje usaglašenosti i zakonodavni okvir, postavlja indikatore za svaki od njih i stavlja ih u odnos sa tri komponente održivog razvoja - prosperitet, planeta i ljudi. 

Dataljnije informacije o svakoj od zemalja, u smislu rezultata prema pojedinačnim indikatorima, možete pogledati na sajtu : https://hub.unido.org/qi4sd/