Aktuelnosti

Svetska banka objavila poziv za iskazivanje interesovanja za novi projekat

Dana 10. juna 2022. godine, Svetska banka je objavila poziv za iskazivanje interesovanja konsultantskih kuća za sprovođenje aktivnosti projekta pod nazivom “Infrastruktura kvaliteta, faktori razvoja konkurentnosti - pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira“ - „Quality Infrastructure, Competitiveness Development Factors - Preparatory Activities for Improving the Strategic and Legislative Framework“.

Svetska banka je u partnerstvu sa Evropskom komisijom pokrenula Projekat za podršku Vladi Srbije u poboljšanju odabranih aspekata njenog poslovnog okruženja (EU4BE - EU for Better Business Environment). Glavni partneri Projekta su: Ministarstvo privrede, Sekretarijat za javne politike, Ministarstvo za evropske integracije i druga relevantna resorna ministarstva i agencije Vlade Srbije. 

Prihvaćena je inicijativa Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede da određene aktivnosti ovog projekta budu usmerene na pripremu studija i analiza koje će pomoći unapređenju strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti infrastrukture kvaliteta. 

Dana 10. juna 2022. godine, Svetska banka je objavila poziv za iskazivanje interesovanja konsultantskih kuća za sprovođenje aktivnosti projekta pod nazivom “Infrastruktura kvaliteta, faktori razvoja konkurentnosti - pripremne aktivnosti za unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira“ - “Quality Infrastructure, Competitiveness Development Factors - Preparatory Activities for Improving the Strategic and Legislative Framework“, koji se odnosi na infrastrukturu kvaliteta, a koji bi trajao 18 meseci.