Aktuelnosti

Revidiran „Plavi vodič“

Publikacija Evropske komisije Plavi vodič za primenu propisa EU na proizvode objavljen je 29. juna 2022. godine

Vodič za primenu propisa Novog pristupa i Globalnog pristupa („Plavi vodič“) prvi put je objavljen 2000. godine. Od tada je postao jedan od glavnih referentnih dokumenata koji objašnjava kako implementirati zakonodavstvo zasnovano na Novom pristupu, koje je sada obuhvaćeno Novim zakonodavnim okvirom. Cilj Vodiča je da objasni različite elemente Novog zakonodavnog okvira, posebno ključne stubove akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao i nadzora nad tržištem.

Plavi vodič je ažuriran 2014. kako bi pokrio razvoj i osigurao najšire moguće zajedničko razumevanje implementacije Novog zakonodavnog okvira za stavljanje proizvoda na tržište. Dodatno je izmenjen i prilagođen 2016. godine.

Ova nova verzija Vodiča se nadograđuje na prethodna izdanja, ali takođe odražava nedavne promene u zakonodavstvu, posebno novu Uredbu o nadzoru nad tržištem. 

Najnovija verzija Plavog vodiča (2022) može se naći na veb stranici Komisije EU:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.247.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC#ntr1-C_2022247EN.01000101-E0001