Aktuelnosti

Radionica u oblasti dečjih igrališta

Radionica u oblasti dečjih igrališta

U okviru bilateralne saradnje sa Češkom Republikom, predstavnici Kancelarije za standarde, metrologiju i ispitivanje Češke Republike (UNMZ), u periodu od 18 -21 jula 2022. godine, održali su radionicu na temu ACAA pregovora i ostalih aktuelnih tema u oblasti infrastrukture kvaliteta sa posebnim akcentom na postupak kontrolisanja i održavanja dečjih igrališta i izradu Vodiča za primenu zahteva srpskog propisa u ovoj oblasti. Radionica je organizovana za predstavnike Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede.