Aktuelnosti

Ispunjeni uslovi za otvaranje pregovora u okviru PG1

Nakon više od osam godina konsultativnog procesa Evropska komisija je obavestila Ministarstvo privrede da se mogu usvojiti strateška dokumenta koja predstavljaju merila za otvaranje Poglavlja 1

Ministarstvo privrede preko Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda rukovodi radom Pregovaračke grupe 1 za slobodno kretanje robe i započeće proceduru za usvajanje usaglašenih strateških dokumenata koja predstavljaju merila za otvaranje poglavlja: Strategije i Akcionog plana za harmonizovanu oblast, kao i Akcionog plana za neharmonizovanu oblast.

Nakon usvajanja navedenih strateških dokumenata, EK će pripremiti Nacrt izveštaja o ispunjavanju merila za otvaranje poglavlja koji će predstaviti Savetu EU, što će biti formalna potvrda od strane EU da su merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju ispunjena.

„Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe predstavlja najznačajnije i u zakonodavnom pogledu najzahtevnije poglavlje. Srbija najveću robnu razmenu ostvaruje sa državama EU i zbog toga je zeleno svetlo za otvaranje ovog poglavlja istorijski trenutak za naš narod i državu“, poručio je ministar Basta te dodao da će biti deo pregovaračke grupe.

 

Kompletna vest može se naći na internet strani Ministarstva privrede https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/ministar-basta-slobodno-kretanje-robe-najznacajnije-poglavlje-i-njegovo-otvaranje-je-istorijski