Aktuelnosti

Održan sastanak Pregovaračke grupe za slobodno kretanje robe (PG1) sa Nacionalnim konventom o EU

Dana 8. marta 2023. godine, rukovodstvo PG1 održalo je sastanak sa predstavnicima civilnog društva- Nacionalnim konventom o EU, predstavnicima Ministarstva za evropske integracije i Privredne komore Srbije.

Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra, predsednik PG1, izvestio je sve prisutne o stanju u PG1 i istakao da je u januaru 2023. godine dostavljeno pozitivno mišljenje EK na strateška dokumenta u okviru PG1, nakon čega je dao reč saradnicima koji su bliže prezentovali strateška dokumenta, upoznali prisutne o proceduri pripreme i usvajanja strateških dokumenta na Vladi RS, kao i o obavezi ažuriranja rokova u AP.