Aktuelnosti

Objavljeni vodiči za LVD i EMC

Objavljeni vodiči za primenu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

 

Vodiči su pripremljeni sa ciljem da pomognu svim privrednim subjektima, nadležnim inspektorima u okviru tržišnog nadzora, ali i drugim zainteresovanim stranama na koje se odnose novi pravilnici kojima su transponovane Direktive tzv. Novog pristupa.

Vodiči ne predstavljaju tumačenja pravilnika, već su namenjeni svim zainteresovanim stranama koje ih primenjuju i na koje se odnose pravilnici, sa ciljem da im olakšaju primenu.

Objavljeni su na veb sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,  urađeni su u formatu spremnom za štampu i mogu slobodno da se preuzmu. Planirano je redovno ažuriranje Vodiča radi dodavanja odgovora na najakutnija pitanja zainteresovanih starna.

Pozivamo čitaoce da dostave predloge, sugestije i komentare na mail: zoran.bakic@merr.gov.rs kako bismo mogli da ih uzmemo u obzir i razmatranje prilikom pripreme novih izdanja.