Aktuelnosti

TEHNIS ukratko

U cilju formiranja jedinstvenog informativnog centra o tehničkoj regulativi Srbije realizovan je projekat izrade portala, aplikativnog softvera i baze podataka - TEHNIS.

Sektor za infrastrukturu kaliteta Ministarstva finansija i privrede izradio je portal TEHNIS  kako bi omogućio olakšano informisanje o tehničkim zahtevima koje prilikom stavljanja na tržište RS proizvodi moraju da zadovolje. Time se takođe omogućava smanjenje troškova privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica prilikom proizvodnje, uvoza, izvoza  tj.prilikom stavljanja proizvoda na tržište.

TEHNIS sadrži registre koji se odnose na tehničke propise.  U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti - ZOTZ („Službeni glasnik RS“ broj 36/09), pored registra vežećih tehničkih propisa TEHNIS sadrži još tri registra i to:

  • registar propisa u pripremi,
  • registar imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti  i
  • registar važećih isprava o usaglašenosti izdatih u inostranstvu).

Potrebno je naglasiti informativnu ulogu TEHNISA koji je razvijen da privrednim subjektima, proizvođačima, trgovcima, i organima tržišnog nadzora, bude od pomoći prilikom stavljanja proizvoda na tržište RS, ali na proizvođaču ostaje puna odgovornost da izvrši ocenu koji su to propisi, odnosno zahtevi koje njegovi proizvodi moraju da ispune.    

Značaj registara TEHNISA i Informativnog centra za tehničke propise će se pojačati ulaskom Srbije u STO i EU, kada će se uz pomoć ovog portala vršiti i sve notifikacije tj. prijavljivanje tehničkih propisa u fazi njihove pripreme.

Takođe, molimo korisnike TEHNIS-a za razumevanje za sve eventualne greške prilikom pretraživanja baza jer se još uvek vrši unošenje podataka i ažuriranje realnim podacima pa ukoliko imate sugestija za unapređenje sadržaja portala molimo vas da nam pišete na tbtinfo@merr.gov.rs.