Aktuelnosti

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Podrška bezbednijim proizvodima)

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, u prostorijama Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, 3. novembra 2021. godine, putem video linka, održan je Šesti sastanak Komiteta za upravljanje Projektom.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje se, u okviru projekta sprovode u cilju podrške harmonizaciji određenih oblasti u okviru PG1 ( građevinski proizvodi, pirotehnička sredstva i eksplozivi za civilnu upotrebu, lična zaštitna oprema i motorna vozila),  kao i aktivnosti koje se sprovode u cilju jačanja kapaciteta i podrške organima tržišnog nadzora, sa posebnim akcentom na sprovođenje aktivnosti u okviru Komponente 4. – koja podrazumeva medijsku kampanju za pojedine grupe proizvoda obuhvaćene projektom.

Takođe, predstavljen je i razmatran Izveštaj o radu za period jun-avg 2021. godine.