Aktuelnosti

Analiza stanja industrije - u okviru pripreme o Strategije unapređenja infrastrukture kvaliteta

Poziv privrednim subjektima na saradnju, radi pripreme analize stanja i potreba industrije za uslugama koje pružaju tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorije za ispitivanje ili etaloniranje, sertifikaciona tela za proizvode ili sisteme menadžmenta, kontrolna tela), Institut za standardizaciju Srbije, Akreditaciono telo Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale.

Izrada Strategije unapređenja infrastrukture kvaliteta, između ostalog podrazumeva analizu kapaciteta i potreba pojedinih grana industrije za uslugama koje pružaju institucije infrastrukture kvaliteta. U okviru raspoloživih sredstava, analizom će biti obuhvaćeni  prvenstveno privredni subjekti iz sledećih oblasti: električnih i elektronskih aparata i mašina, mašinogradnje,  lične zaštitne opreme, građevinskih proizvoda i opreme pod pritiskom (pre svega proizvodi koje spadaju u obihvat evropskih direktiva za bezbednost mašina, liftova, niskonaponsku opremu, elektromagnetsku kompatibilnost, ličnu zaštitnu opremu, opremu pod pritiskom, građevinske proizvode).

Za potrebe ove analize Ministarstvo finansija i privrede pripremilo je upitnik  i poslalo ga na 40 adresa, privrednim subjekatima koji su identifikovani kao ključni predstavnici industrije u pomenutim privrednim granama. I pored toga, radi sveobuhvatnijeg sagledavanja stanja i potreba industrije za uslugama koje pružaju institucije infrastrukture kvaliteta, neophodno je aktivno učešće što šireg kruga predstavnika industrije. Zato molimo privredne subjekte da popunjavanjem upitnika doprinesu realnom sagledavanju stanja u pogledu primene tehničke regulative i da popunjen upitnik dostave na elektronsku adresu tbtinfo@mfp.gov.rs, najkasnije do kraja maja 2012. godine. Upitnik možete preuzeti u doc formatu. Zahvaljujemo na razumevanju što će samo potpuno popunjeni upitnici biti obrađeni.

Pored upitnika, predstavnici Ministarstva će zajedno sa predstavnicima  programa nemačke tehničke podrške Srbiji (projekat GIZ ACCESS), posetiti određeni broj privrednih subjekata  od kojih očekujemo informacije o realnim potrebama i poteškoćama sa kojima se susreće industrija kada je u pitanju primena tehničkih propisa, odnosno celokupnog tzv. tehničkog zakonodavstva.

Donošenjem Strategije unapređenja infrastrukture kvaliteta definisaće se naredni koraci za ujednačen  razvoj svih komponenata infrastrukture kvaliteta: standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanje usaglašenosti. U tom smislu, cilj Strategije je da postavi prioritete razvoja za naredni period u ovoj oblasti, u skladu sa potrebama industrije, a u okvirima novog zakonodavnog miljea.

Ukoliko imate potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa sprovođenjem ove analize molimo vas da se obratite na e-mail adresu: tbtinfo@mfp.gov.rs