Aktuelnosti

Projekat: Swiss Program on Capacities for Trade Policies (C4TP) Švajcarski program o kapacitetima za trgovinsku politiku

Dana 20. decembra 2021. godine, održan je virtuelni sastanak ...

Dana 20. decembra 2021. godine, održan je virtuelni sastanak na kome je u okviru navedenog projekta  prikazana prezentacija plana rada za Republiku Srbiju za period novembar 2021-februar 2022.  godine, od strane lokalnog program menadžera, gospođe Ive Drobnjak, kojom prilikom su učesnici upoznati sa osnovnim idejama projekta, planovima  i dinamikom sprovođenja aktivnosti.

Uvodnom sastanku su pored članova projektnog tima (MTTT, SECO, SCO Serbia, GFA)prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Privredne komore Srbije.