Zakonodavne novine

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 82/22 od 22. jula 2022. godine objavljen je Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 82/22 od 22. jula 2022. godine i stupa na snagu 30. jula 2022. godine.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije („Službeni glasnik RS”, broj 54/12).