Zakonodavne novine

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine objavljen je Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu izrade predmeta od dragocenih metala  objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. oktobra 2022. godine.