Zakonodavne novine

Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 26/23 od 6. aprila 2023. godine objavljen je Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju.

Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 26/23 od 6. aprila2023. godine. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merilima brzine vozila u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 119/14, 111/15, 117/17 i 50/19).

Merila brzine koja na dan stupanja na snagu ovog pravilnika imaju važeće uverenje o odobrenju tipa merila, mogu se podnositi na prvo overavanje ako u pogledu zahteva za overavanje ispunjavaju odredbe ovog pravilnika.

Merila brzine koja su u upotrebi na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu se podnositi na periodično i vanredno overavanje sve dok zadovoljavaju odredbe propisa na osnovu kojeg su stavljena u upotrebu.