Zakonodavne novine

Pravilnik o overavanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 63/23 od 28. jula 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla

Pravilnik ooveravanju merila dužine - mašine za merenje dužine žice i kabla i mašine za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 63/23 od 28. jula 2023. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 5. avgusta 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja  merila dužine - mašina za merenje dužine žice i kabla i mašina za neprekidno odmeravanje jednakih dužina žice i kabla i zahtevi koje merila dužine moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za overavanje.