Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju taksimetara

U službenom glasniku broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju taksimetara.

Pravilnik o overavanju taksimetara  objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 86/2023 od 11.10.2023. godine, stupa na snagu 19.10.2023, a primenjuje se od 1.1.2025.

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja taksimetara ugrađenih u taksi vozila, zahtevi koje taksimetar mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za taksimetre.