Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene

U službenom glasniku broj 86/23 od 11. oktobra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene.

Pravilnik o overavanju materijalizovanih mera dužine - merila dužine opšte namene  objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 86/2023 od 11.10.2023. godine, stupa na snagu 19.10.2023, a primenjuje se od 1.1.2025.

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja materijalizovanih mera dužine – merila dužine opšte namene, zahtevikoje mere dužine moraju da ispune pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.