Zakonodavne novine

Novi pravilnici iz oblasti metrologije

U periodu od 13. do 27. oktobra 2023. godine objavljeno je pet pravilnika iz oblasti metrologije.

U prethodnom periodu u  "Službenom glasniku RS" objavljeno je 5 pravilnika iz oblasti metrologije i to:

 

  1.       Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (vaga sa košem), objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 87/2023 od 13. oktobra 2023. godine, stupio je na snagu 21. oktobra 2023, a primenjuje se od 1. januara 2025.
  2.       Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 90/2023 od 24. oktobra 2023. godine,stupio je na snagu 1. novembra 2023, a primenjuje se od 1. januara 2025;
  3.       Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 90/2023 od 24. oktobra 2023. godine, a stupio je na snagu 1. novembra 2023, od kada se i primenjuje;
  4.       Pravilnik o overavanju merila i mernih sistema za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda – uređaji za točenje AdBlue, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2023 od 27. oktobra 2023. godine, stupio na snagu 4. novembra, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine;
  5.       Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem kontinuiranih rezultata merenja, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 93/2023 od 27.oktobra 2023. godine stupio na snagu 4. novembra, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.