Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o overavanju automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu

U Službenom glasniku broj 115/23 od 22. decembra 2023. godine objavljen je Pravilnik o overavanju automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu.

Pravilnik o overavanju automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 115/2023 od 22. decembra2023. godine, stupa  na snagu 30. decembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara2025. godine.

 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja  automatskih vaga za merenje mase šinskih vozila u pokretu, zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage.