Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica

Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 96/18 od 11. decembra 2018. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 19. decembra 2018. godine, osim člana 12. koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Pravilnikom o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica se propisuju zahtevi za vlagomere za zrna žitarica i semenke uljarica, označavanje vlagomera, dokumentacija, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za vlagomere, metode merenja, način odobrenja tipa vlagomera, kao i način i uslovi overavanja vlagomeraje.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica („Službeni glasnik RS”, broj 39/14).