Zakonodavne novine

Učestvujte u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o predmetima od dragocenih metala

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala u periodu od 10. do 30. aprila 2019. godine.

U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala, koja će se u formi okruglog stola održati 18. aprila 2019. godine, od 10 do 13 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, u Beogradu.

Ministar privrede je rešenjem Broj: 119-01-166/2018-07 od 8. oktobra 2018. godine obrazovao Posebnu radnu grupu, koja je pripremila tekst Nacrta zakona.

Pored predstavnika Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale, u Radnu grupu za izradu Nacrta zakona imenovani su i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor tržišne inspekcije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija – Uprava carina, Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, Saveza udruženja zlatara Srbije, kao i Unije zlatara Srbije.

Predlozi, sugestije i primedbe dostavljaju se Ministarstvu privrede, putem elektronske pošte na adresu:dragana.zecevic@privreda.gov.rs i anita.bujas@privreda.gov.rs  ili poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, sa naznakom  „Javna rasprava o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala” ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.


U prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska broj 13-15, u Beogradu, 18. aprila 2019. godine, u periodu od 10 do 13 časova, održan je okrugli sto u okviru sprovođenja javne rasprave o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala. Na skupu su bili prisutni članovi Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona, kao i zainteresovane strane kojima su predstavljena ključna rešenja Nacrta zakona, a nakon toga su prisutni uzeli aktivno učešće u diskusiji.