Zakonodavne novine

Pravilnik o izmenama pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 50/19 od 12. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o izmenama pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju

Ovaj pravilnik stupa na snagu 13. jula 2019. godine.

Pravilnikom o izmenama pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju su u članu 18. stav 2.Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 119/14, 111/15 i 117/17) reči „isteka roka važenja tih uverenjaˮ, zamenjene rečima  „31. decembra 2020. godineˮ.

Takođe, u članu 19. reči „1. januara 2020. godineˮ su zamenjene rečima „1. januara 2022. godineˮ.