Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o LZO

U službenom glasniku broj 23/2020 od 10. marta 2020 godine objavljen je novi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi kojim su preuzete odredbe Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine.

Za transponovanje i implementaciju Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine o usaglašavanju propisa država članica o ličnoj zaštitnoj opremi, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti lične zaštitne opreme nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je uređena Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi (''Službeni glasnik RS'', broj 23/2020) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine o usaglašavanju propisa država članica o ličnoj zaštitnoj opremi. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedeneUredbe EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008.