Zakonodavne novine

Usvojena izmena osnivačkog akta ATS

Objavljena nova Odluka o izmeni osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije

 

Odlukom je izvršeno usaglašavanje sa novim Zakonom o akreditaciji