Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti LZO

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti lične zaštitne opreme sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. glasnik RS”, 23/2020)  je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme a poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, 90/2020 od 26.juna 2020 godine. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU i usklađen je sa spiskom standarda  sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine.