Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 93/20 od 1. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli, a u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 92/20 od 29. juna 2020. godine objavljen je set od 10 pravilnika koji se odnose na overavanje merila koja su sastavni deo određenih medicinskih sredstava.

Na osnovu Inicijative Ministarstva zdravlja da se određeni medicinski uređaji sa funkcijom merenja, uvrste u merila koja podležu zakonskoj kontroli u skladu sa Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) donet je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli i set od 10 pojedinačnih pravilnika.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 93/20 od 1. jula 2020. godine i stupa na snagu 9. jula 2020. godine.

Set od 10 pravilnika odnosi se na overavanje merila koja su sastavni deo elektrokardiografa, defibrilatora; višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta; infuzionih i perfuzionih pumpi; dijaliznih aparata; neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova; ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja; visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora; mehaničkih ventilatora ili respiratora, i anestezioloških sistema koji se koriste u svrhu lečenja, objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 92/20 od 29. juna 2020. godine.